Vzdělání pro 21. století

Chceme školství, které pomůže měnit profesní zaměření po celý život. Školství flexibilní, moderní a dynamické. Školství liberální, které podpoří chuť žáků a studentů učit se.

ŽÁKŮM

 • kvalitnější školu
 • cizí jazyky podle schopností
 • odpočinuté učitele
Zjistit více

STUDENTŮM středních škol

 • zcela prostupné střední školy
 • „švédský stůl“ - předměty podle zájmu
 • větší propojenost s praxí
Zjistit více

STUDENTŮM vyšších škol

 • profesně zaměřené vzdělání
 • krátkodobé programy
 • rekvalifikace během celého profesního života
Zjistit více

UČITELŮM

 • více společenské prestiže
 • více peněz
 • podmínky pro kvalitní práci
Zjistit více

PROČ chceme změnu?

Pracovní trh se velmi rychle mění.

Jednorázové vzdělání nestačí.

Česko nesmí zůstat na chvostu Evropy.JAKÉ změny chystáme?

Svobodný výběr profese až v průběhu studia.

Větší zapojení praxe.

Polytechniky v krajích.

Přidejte se Videa